top of page

     Планування та організація виховної роботи у ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку, плану навчально-виховної роботи закладу.

    Виховний процес у ліцеї здійснюється відповідно до плану виховної роботи ліцею на рік, з врахуванням усіх напрямків національного виховання відповідно до вимог чинного законодавства та охоплює: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості, індивідуальна робота з учнями та позаурочна робота в гуртожитку.

    Проведено педагогічну діагностику учнівського колективу, за результатами якої, у закладі сформовано банк даних учнів з числа соціально-незахищених категорій, до якого внесено: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 23 чол., з них 15 осіб знаходяться на повному державному забезпеченні; дітей з неповних сімей (в т.ч. дітей, які мають одного з батьків) – 52; постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії – 2; з багатодітних сімей – 40; з малозабезпечених сімей – 110; схильних до девіантної поведінки – 14.

   Класні керівники разом із майстрами виробничого навчання планують виховну роботу помісячно та на навчальний семестр, працюють над формуванням творчого працездатного учнівського колективу, застосовуючи такі форми позаурочної роботи: відкриті виховні години, творчі зустрічі, лекції, години спілкування, вечори відпочинку, екскурсії, тощо. Виховні заходи різноманітні за тематикою та пов'язані з життям учнівського колективу.

   У навчальному закладі працює методична комісія, до складу якої входять класні керівники, вихователі та керівники гуртків, яка організовує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання; координує виховну діяльність учнівських груп та їх взаємодію в педагогічному процесі; сприяє розвитку творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів. Методична комісія працює над проблемною темою: «Підвищення ефективності діяльності виховної роботи класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователя гуртожитку та керівників гуртків шляхом впровадження інноваційних технологій».

  Реалізовуючи військово-патріотичний напрямок виховання та відроджуючи традиції козацтва, у ліцеї щорічно проводиться спортивно-розважальне свято «Козацькі забави», «Нумо, хлопці!» та ін.

   В закладі створена та успішно працює Красилівська районна молодіжна громадська організація «Молодь за майбутнє», членами якої є учні ліцею та молоді педагоги.

   Оскільки, одним із провідних напрямків організації є волонтерська діяльність, тому дана організація тісно співпрацює із Красилівським територіальним центром надання соціальних послуг населенню, надаючи допомогу людям похилого віку, ветеранам та одиноким пенсіонерам.

   У закладі працює рада учнівського самоврядування, діяльність якого передбачена відповідним положенням. Також є емблема, гімн, прапор. Робота  Ради проводиться за річним планом, щорічно складається звіт про проведені заходи. В наявності є протоколи зборів, фотозвіти про проведені акції, матеріали, які висвітлюють роботу волонтерських загонів. Учнівським самоврядуванням випускається газета «Ліцейна хвиля», в якій висвітлюється інформація про проведені масові заходи, про життя в ліцеї. Разом з тим, зазначена інформація розміщується на веб-сайті закладу в розділі «Виховна робота».

     Гурткова робота займає чільне місце у виявленні і підтримці талановитих та обдарованих дітей, допомагає зайняти вільний час учнів, які становлять «групу ризику». В закладі гуртковою роботою охоплено 191 (63%) учнів, з них з девіантною поведінкою 14 учнів (5%). Зокрема, функціонують 1 гурток художньо-естетичного напрямку – 16 чол. (5,3%), 2 технічної творчості – 29 чол. (10%), 1 соціально-реалібілітаційного напрямку «Знайди себе» - 60 чол. (20 %), 8 предметних гуртків – 86 чол. (29%).

    Спортивні секції з настільного тенісу та міні-футболу відвідують 32 учні (11%). Гурткові заняття проводяться відповідно до затвердженого розкладу та програм, ведуться журнали обліку гурткової роботи, в наявності конспекти занять, тематичні папки, матеріали організації та проведення масових заходів, з досвіду роботи, інструкції з безпеки праці.

   Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота проводяться відповідно до Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. Для здійснення фізкультурно-спортивної роботи та проведення занять спортивних секцій, відповідно до потреб учнів, є тренувальний зал (134,9 м2), спортивний майданчик і гімнастичне містечко (700 м2). 

     В ліцеї навчається 23 дитини-сироти та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 15 – знаходяться на повному державному забезпеченні. На кожну дитину-сироту і дитину позбавлену батьківського піклування, заведено особову справу, в якій знаходяться всі необхідні документи, які підтверджують їх статус. Для даних дітей створено належні умови для їх фізичного, інтелектуально та духовного розвитку, підготовки їх до самостійного життя, постійно надається психологічна, медична та педагогічна допомога. Соціальний захист та матеріальне забезпечення учнів із числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових документів.

    Діяльність психологічної служби закладу здійснюється згідно із планами роботи практичного психолога, соціального педагога та індивідуальних запитів адміністрації, учнів, батьків. Функціонує кабінет психологічного розвантаження, який знаходиться у приміщенні навчального корпусу. Практичним психологом запроваджені розвиваючі, корекційні, тренінгові програми щодо формування здорового способу життя, розвитку ефективного спілкування, попередження шкідливих звичок – «Конфлікти та їх вирішення», «Моя активна відповідальна позиція», «Творчість як натхнення», «Цінності життя», «Поведінка і ризики» та інші.

    З метою поліпшення превентивного виховання та попередження правопорушень, у навчальному закладі створено Раду профілактики правопорушень, до складу якої входить психологічна служба, майстри виробничого навчання, класні керівники, голова ради учнівського самоврядування, фахівці Красилівської служби у справах дітей. Також, з метою профілактики правопорушень та превенції, навчальний заклад тісно співпрацює із соціальними партнерами, а саме: Красилівський РЦ ССДМ, Красилівська ССД, Красилівське бюро правової допомоги, відділенням ювенальної превенції Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області. Із вище вказаними організаціями складено плани спільної роботи, зокрема проведення бесід, лекцій, відеолекторіїв тощо. З вересня 2017 року учні ліцею разом з викладачем суспільних дисциплін є постійними членами кіноклубу медіапросвіти з прав людини «Docudays U.A.» Центральної бібліотеки Красилівської міської ради.

   Контроль за відвідуванням занять учнями ведеться щоденно, дані відвідування записуються в журнал обліку, ведуться рапорти навчальних груп. Важливу роль щодо покращення стану відвідування занять відіграє тісна співпраця педагогічного колективу з батьками учнів, постійний контакт з батьківськими комітетами груп, учнівським самоврядуванням. Рівень дисциплінарної відповідальності учнів, враховуючи дані журналів обліку відвідування навчального закладу прослідковується на достатньому  рівні.

    Відповідно до Положення про батьківський комітет щорічно формується батьківський комітет у складі 9 чоловік.

   Створено належні умови для навчання та проживання учнів в гуртожитку, організації дозвілля, роботи з соціально незахищеною категорією дітей.

    Також функціонує Піклувальна рада ліцею, до складу якої входять 7 членів, які, згідно положення, беруть активну участь у житті ліцею.

   Іногородні учні забезпечуються місцями для проживання під час навчання в учнівському гуртожитку, розрахованому на 50 місць. В приміщені гуртожитків є водопровід, каналізація, енергозабезпечення та гаряче водопостачання, побутові кімнати, кімната для сушіння і прасування, душові, ізолятор, медичний пункт, кімната вихователя. Санітарні умови проживання учнів у гуртожитку задовільні. Для покращення житлово-побутових умов учнів за три останні роки використано 197,4 тис.грн. із загального фонду бюджетних коштів та 109 тис. грн. зі спеціального фонду.

   Виховну роботу у гуртожитку здійснює один вихователь, яким ведеться відповідна документація. Формою учнівського самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку. Розроблено та затверджено Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, Положення про раду гуртожитку; створено банк даних учнівського колективу та соціальний паспорт проживаючих.

    У приміщенні учнівського гуртожитку функціонує медичний пункт, у якому працює медичний працівник за сумісництвом на 0,5 ставки. Медичне обстеження учнів проводиться один раз на рік, для учнів професії «Кухар, кондитер», дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 2 рази на рік. 

   В ліцеї організовано роботу їдальні, яка розрахована на 120 посадочних місць, загальною площею 350,5 м2. Триразове гаряче харчування отримують 62 учні, з них 15 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні та одноразове гаряче харчування  – 212 учнів, з них 8 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою.

  Значна роль у здійснені виховного процесу належить бібліотеці, робота якої здійснюється на підставі річного та помісячного планів. Бібліотека площею – 73,1 м2 (книжковий фонд – 16200 примірників + фонд періодики), з читальним залом на 20 місць розташована в приміщенні бібліотеки, де учні мають можливість під час самопідготовки скористатися фаховою літературою та підготувати домашнє завдання. В приміщенні бібліотеки розміщуються постійні та змінні виставки літератури до історичних, державних подій та свят, профорієнтаційні матеріали тощо. Бібліотека оснащена комп`ютерною технікою, підключена до мережі Інтернет. Проведено підписку на 15 видань.

   Питання планування, організації та контролю за станом навчально-виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради та інструктивно-методичних нарад, методичної комісії класних керівників, про що свідчать протоколи  проведених засідань.

Організація виховної роботи в ліцеї

unnamed.png
bottom of page