top of page

    Навчально-виховний процес у ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" забезпечують 39 педагогічних працівників, з них: 5 – керівники (директор, заступники директора з навчально-виробничої роботи, з виховної роботи, старший майстер, методист), 19 майстрів виробничого навчання, 15 викладачів, з них: 5 професійно-теоретичної підготовки, 2 – загальнотехнічної, 7 – загальноосвітньої, 1 – фізичної культури, 1 – захисту Вітчизни та керівник фізичного виховання.

    За освітньо-професійним рівнем усі викладачі мають вищу освіту, що відповідає напряму їх діяльності. За внутрішнім сумісництвом працює 4 викладачів.

    Професійно-практичну підготовку в ліцеї забезпечують 19 майстрів виробничого навчання, що складає 100% до штатного розпису. Базова освіта у 100% майстрів відповідає вимогам: 10 – мають повну вищу освіту, 9 – базову вищу. Фахова освіта 18 майстрів відповідає професійному напряму підготовки робітничих кадрів, 1 – набута шляхом виробничої діяльності, курсового професійно-технічного навчання та стажування. Всі майстри виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій на рівні 4-6 розрядів за напрямами професійної підготовки.

  Штатним розписом передбачено 1 вихователь, 1 керівник гуртка, 1 бібліотекар, 1 практичний психолог та 1 соціальний  педагог. Ці посади займають особи, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи.

bottom of page