top of page

     

     Навчально-виробнича діяльність

       Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності  ліцею базується  на підставі   «Положення  про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 із змінами (наказ МОН №746 від 10.07.2015р.) та інших діючих законодавчих та нормативних актів.

 Своєчасно розроблений план роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Зміст і структура плану відповідає вимогам зазначеного документу, містить 13 розділів і розглядається на засіданнях педагогічної ради у серпні місяці та затверджується в установленому порядку. Аналіз річного плану роботи ліцею показує, що зміст розділів в основному відповідає напрямам діяльності закладу і визначає конкретні заходи для реалізації поставлених завдань, нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти.

   На належному рівні організована робота з обліку та ознайомлення керівників, педагогічних працівників з нормативно-правовими документами, зміст яких регулярно доводиться на інструктивно-методичних нарадах при директорові. Планування і організація навчально-виробничої діяльності здійснюється за розробленими поурочно-тематичними планами, планами уроків, переліком навчально-виробничих робіт на семестр, планами навчально-виробничої діяльності  на півріччя, детальними програмами виробничої практики на робочих місцях, які відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм.

   Розпорядок та режим роботи закладу регламентується Правилами внутрішнього розпорядку, графіками навчально-виробничого процесу та розкладом занять.

   Навчальний рік розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами і програмами.

Навчальний процес здійснюється за розкладом занять, який розроблений на підставі діючих навчальних планів у відповідності з педагогічним навантаженням педагогічних працівників, затверджений директором та змінюється в середньому 20 – 21  раз на рік.

Режим навчального процесу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та «Положенню про професійно-технічний навчальний заклад». Ліцей працює за п'ятиденним робочим тижнем, загальне тижневе навантаження відповідає  вимогам. Навчання розпочинається о 8:00 і закінчується о 15:30.  Перерви між уроками  по 10 хв, після п’ятого уроку передбачена велика перерва – 45 хвилин. Щоденне навантаження під час проведення уроків теоретичного навчання складає не більше 8 годин, тривалість виробничого навчання 6 годин на день в 2 зміни. Тривалість навчального року не перевищує 40 навчальних тижнів.

   Професійно-практична підготовка проводиться  у 9 навчально-виробничих майстернях та на навчально-виробничих дільницях ТОВ «Завод «Атонмаш», Красилівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ПАТ Хмельницькобленерго Красилівський район електричних мереж,  ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ І ступеня» м.Красилова, а також в умовах виробництва, відповідно до угод про проходження учнями виробничого навчання та практики  на підприємствах міста  різних форм власності. Тривалість виробничого навчання регламентується правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

bottom of page